Účtoservis
04
Služby v mimořádných situacích
Účtoservis

Ostatní služby

Provádíme rekonstrukce i kontroly účetnictví, které jsme nezpracovali. Likvidace společnosti jakožto i zajištění osoby likvidátora provádíme výhradně po domluvě s klientem a po posouzení situace likvidovaného subjektu. Poradíme i se zakládáním společností, zřízením živnostenských listů a splněním všech registračních povinností s tím souvisejících. Zpracujeme na přání klienta knihu jízd a podklad pro vyúčtování pracovní cesty v tuzemsku i zahraničí. Zajistíme proškolení pracovníků při vedení jednotlivých agend – fakturace, pokladny,interní doklady – u větších firem.
Účtoservis
Účtoservis