Účtoservis
03
Mzdový servis
Účtoservis

Mzdový servis

Jedná se zde o personální i mzdovou evidenci a všechny povinnosti s těmito agendami související. Dále na přání klienta poskytujeme návrhy pracovních smluv i veškeré další korespondence se zaměstnanci. Naši klienti se bez rozdílu nechávají námi zastupovat na zdravotních pojišťovnách, správách
Účtoservis
sociálního zabezpečení a finančních úřadech při kontrolách a šetřeních. Zároveň je automatické, že klient dostane s předstihem příkaz k úhradě a veškeré mzdové měsíční podklady emailem, faxem pokud si je nechce vyzvedávat sám. Náš software je pravidelně novelizován dle platné legislativy . Veškerá hlášení posílaná poštou na příslušné úřady jsou v ceně .
Účtoservis
Účtoservis