Účtoservis
01
Vedení daňové evidence a účetnictví
Účtoservis

Vedení daňové evidence – dříve jednoduché účetnictví

Vedení účetnictví – dříve podvojné účetnictví

Pod touto službou je myšlena transformace podkladů – paragonů, příjmových a výdajových dokladů,faktur vydaných a přijatých,výpisů z účtů, smluv a dalších dokumentů do systému účetnictví nebo daňové evidence.Klient může doklady přinést,poslat nebo my si pro ně dojedeme. Nenutíme klienta, aby doklady nějakým způsobem zpracovával, pouze se snažíme klienta naučit, jak doklady mají dle
Účtoservis
zákonů této země vypadat aby účetnictví bylo průkazné a úplné. Dále se snažíme aby klient sám mohl čerpat z údajů svého účetnictví nebo daňové evidence informace, které mu budou k potřebě. Například – zaplacené a nezaplacené fa, náklady a výnosy,stav jeho majetku a různé jiné přehledy. Tyto údaje může dostat ve formátu sestavy z účetního programu, nebo mu je převedeme do jiného formátu např.excelu. Pro většinu našich klientů zabezpečujeme i příkazy k úhradě v termínech splatnosti fa. Samozřejmostí jsou řádné závěrky, ale i výkazy pro banky, které posíláme emailem přímo bankovním pracovníkům, pokud má klient tuto povinnost.
Účtoservis
Účtoservis