Ú?toservisÚ?toservis
Ú?toservisÚ?toservisÚ?toservis
Účtoservis
01
• kompletní vedení účetnictví
• svoz dokladů
• vedení evidence majetku
• zpracování podkladů
• vyhotovení účetních výkazů a sestav
• vyhotovení statistických výkazů a sestav
• zpracování účetní uzávěrky měsíčně, kvartálně, ročně
• na přání zákezníka mimořádná účetní uzávěrka
• saldokonto a platební styk
Účtoservis
02
• zpracování a podání daňových přiznání
• zastoupení při jednání s úřady
• účetní a daňový servis zajišťující optimalizaci daňové povinnosti
• zajištění odkladu daňového přiznání
• zajištění auditu
• zajištění odkladu daňového přiznání
Účtoservis
03
• evidence zaměstnanců
• mzdové listy
• výpočet mezd
• výplatní pásky a listiny
• podklady pro odvod pojištění, daní a poplatků
• příkazy k úhradě
• roční zúčtování
• měsíční rekapitulace
• zastoupení při kontrolách pojištění
Účtoservis
04
• rekonstrukce účetnictví
• mimořádné účetní uzávěrky
• kontroly účetnictví minulých období
Účtoservis
05
• identická služba jako u českého účetnictví
• slovenské formuláře
• znalost slovenských odlišností
Účtoservis
Účtoservis